Tuvan, Västerfjärden, söder Umeå.
Västerbotten

från
amerikansk bläsand
till
gyllensparv