Gulbröstad snäppa-skådare vid Stenöorn, oktober 2013

Hälsingland

från
amerikansk bläsand
till
brunsångare