Stora Karlsö, sillgrisslans favoritlokal
Gotland

från
amerikansk bläsand
till
brokig kardinal