Änder och gäss vid Kragenäs naturreservat.
Bohuslän

från
amerikansk bläsand
till
svarthuvad sparv