egna sverigekryss: 398

mina kryss 2018:
 
Större gulbena

8/1


 Här kan du gå direkt
 till förra årets obsar
Denna sajt består av över 3.200 obsar av 195
sällsynta fågelarter, med kartor och tabeller.
Alla arter med mindre än 100 fynd i Sverige.

Dessutom finns c:a 190 obsar av c:a 70 fågelarter
som har setts i Norge, Finland och Danmark.

Obsar 2017 från Bird Alarm Club300
Obsar 2018 från Bird Alarm Club300
Obsar från rapportsystemet Artportalen

Äldre uppgifter är hämtade från
Karl-Eric "Karl X" Gustafssons lista över sällsynta
fåglar i Sverige. I den listan finns också kön/ålder
och litteraturhänvisning till alla obsar.
Listan kan tillhandahållas i excelformat från:
Karl-Eric Gustafsson  kx@telia.com

Om du hittar felaktigheter eller har synpunkter,
maila till:
Göran Lettstrand  goran.lettstrand@telia.com