Bändelkorsnäbb till sparvar
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Gulbrynad sparv
Dvärgsparv
 Fler bilder:
 Svanar och gäss  Tornseglare till hackspettar
 Andfåglar I  Berglärka och svalor
 Andfåglar II  Piplärkor och ärlor
 Storlom till storskarv  Sidensvans till blåstjärt
 Hägrar till vit stork  Trastfåglar
 Rovfåglar I  Trastar
 Rovfåglar II till trana  Sångare I
 Vadare I  Sångare II Sylvia
 Vadare II  Sångare III Phylloscopus
 Vadare III Calidris  Kungsfågel och flugsnappare
 Vadare IV  Mesar I
 Vadare V Tringa  Mesar II till trädkrypare
 Vadare VI  Törnskator
 Fjällabb och trutar  Kråkfåglar
 Måsar och tärnor  Stare till finkar
 Alkor och duvor  Grönfink till snösiska
 Gök, ugglor och nattskärra  Bändelkorsnäbb till sparvar
 De 10 senaste