Hudsonspov  Limosa haemastica (1)
Senast:
2006. 27-30 juni, Ottenby, Öland, samma som 2003

2003. 14-21 juni, Greda vik - Vässby fjärd, Öland


Övriga nordiska fynd:
2008. 24 juni, ad. Vannbassenget, Røst, Nordland, Norge
1986. 6 sept. ad. Ho Bugt, Västjylland, Danmark


tillbaka till vadare