Wilsonbeckasin  Gallinago delicata (1)
2020. 18 april-3 maj, Karboda, Skyttorp-Knypplan, Uppland, samma ex.

2019. 13-26 april, Karboda, Skyttorp-Knypplan, Tierp k:n, Uppland
Läs mer, Club300.Övriga nordiska fynd:
2010. 22 april-16 maj, Laukaa, Vihtasilta, Finland, samma ex.
2009. 25 april-28 maj, Laukaa, Vihtasilta, Finland, samma ex.
2008. 25 april-15 maj, Laukaa, Vihtasilta, Finland


tillbaka till vadare