Dvärgsnäppa  Calidris minutilla (1)
2022. 13-14 maj, Klingavälsåns utlopp, Lund k:n, Skåne

Bird Alarm, Club300
Övriga nordiska fynd:
1847. 5 juni, Helsinki, Finland


tillbaka till vadare