Kolymasnäppa  Calidris tenuirostris (3)
Senast:
2014. 11-12 juni, Västrevet, Ottenby, Öland
Läs mer, Club300

2012. 19 juni, Erstadkärret, Visingsö, Småland, samma ex.
2012. 18 juni, Hjälstaviken, Uppland
Läs mer, Club300

2005. 2-3 aug. Bondängen och Sandrevlarna, Ottenby, Öland
Läs mer, Club300.tillbaka till vadare