Kolymasnäppa  Calidris tenuirostris (3)
Senast:
2014. 11-12 juni, Västrevet, Ottenby, Öland

2012. 19 juni, Erstadkärret, Visingsö, Småland, samma som 18 juni
2012. 18 juni, Hjälstaviken, Uppland
2005. 2-3 aug. Bondängen och Sandrevlarna, Ottenby, ÖlandÖvriga nordiska fynd:
2021. 29 maj, ad. Øksningen naturreservat, Tautra, Frosta, Norge

tillbaka till vadare