Kaspisk pipare  Charadrius asiaticus (2)
Senast:
2021. 23-26 maj, Sandnäset, Avan, Luleå k:n, Norrbotten

Bird Alarm, Club300

2014. 20-22 april, Görans dämme, Hulterstads våtmark, Öland
2014. 25 mars-9 april, Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland

Norra Mörkö, Sörmland, 2014-04-05

tillbaka till vadare