Kaspisk pipare  Charadrius asiaticus (2)
2014. 20-22 april, Görans dämme, Hulterstads våtmark, Öland
Läs mer, Club300

2014. 25 mars-9 april, Sandasjön, Norra Mörkö, Sörmland
Läs mer, Club300

Norra Mörkö, Sörmland, 2014-04-05

tillbaka till vadare