Rödtrast  Turdus ruficollis (1)
2018. 13-14 nov, Patamalm, Mönsterås k:n, Småland

Läs mer, Club300


tillbaka till trastar