Prärietrana  Grus canadensis (1)
Senast:
2020. 12 okt-19 nov. Söråsele, Luleå k:n, Norrbotten

Bird Alarm, Club300

2014. 29 april-5 maj, Sörsalbo, Hällby, Västerby, Västmanland


Övriga nordiska fynd:
2021. 2 jan. 2K+ Trellemarken, Vordingborg, Danmark, samma ex.
2020. 27 dec. 2K+ Røddinge Husrække, Basnæs, Danmark, samma som i Sverige

2013. 27-28 maj, 2K+ Busemarke Mose, Møn, Danmark
2013. 7 maj, Pyhäjoki Välimaanperä, Finland
2012. 31 maj-5 juni, ad. Grønningsbukta naturreservat - Stadsbygd, Norge
2011. 5 sept. ad. Espoo, Laajalahti, Finland


tillbaka till tranor