Svartbrynad albatross  Thalassarche melanophrys (3)
Senast:
2021. 25-26 april, Öresund, Skåne, samma som 21 april?
2021. 21 april, mot S Kråkudden, Hönö, Bohuslän

Bird Alarm, Club300

2017. 4-5 okt. Kullaberg-Skälderviken, Skåne, samma som 2016
2017. 3 okt. mot S Grosshamn, Bohuslän, samma som 2016
2016. 1 okt. mot S Klädesholmen, Bohuslän, samma ex.
2016. 28-29 sept. mot S Grosshamn, Ramsvikslandet, Boh. samma ex.
2016. 11 sept. mot S Klädesholmen - Kråkudden, Hönö, Bohuslän
2014. 25 maj, förbiflygande, Måseskär, Bohuslän
2004. 15 maj, Laholmsbukten, Skåne/Halland, samma som 2001
2001. 19-20 maj, Laholmsbukten, Skåne/Hallandtillbaka till havsfåglar