Obestämd Atlant/Madeirapetrell  Pterodroma feae/madeira (4)
Senast:
2017. 26 juni, mot SV Mistluren, Kullaberg, Skåne, samma ex.

2017. 25 juni, mot S Kråkudden, Hönö, Bohuslän

2011. 27 nov. mot S Kråkudden, Hönö, Bohuslän
2004. 27 sept. Mellbystrand, Halland, sträckande
2001. 28 okt. mot NV Hovs hallar, Skåne
tillbaka till havsfåglar