Brunsula  Sula leucogaster (1)
2023. 8 aug. på fartyg, Värtahamnen, Uppland, samma 7 aug. i Finland
2021. 3 nov. 3 distansminuter väst Måseskär, Bohuslän
Övriga skandinaviska fynd:
2023. 7 aug. på fartyg 9km S Helsingfors, Finland

2020. 12 sept. ad. Dueodde, Bornholm, Danmark


tillbaka till havsfåglar