Klippkaja  Corvus dauuricus (1)
1985. 26-28 april, Röbäcksslätten, Umeå, Västerbotten
Övriga skandinaviska fynd:
1997. 12 april, ad. Blåvandshuk, Danmark, sträckande
1883. 10 maj, ad. Uusikaarlepyy, Finland, skjuten


tillbaka till kråkfåglar