Azurmes  Parus cyanus (2)
2002. 22 okt-25 dec. Masugnsbyn, Kiruna k:n, Lappland
1 ex. före 1786. Säby, Frustuna, Sörmland

tillbaka till mesar