Azurmes  Parus cyanus (2)
Senast:
2019. 4-7 nov. Kuttainen, Kiruna k:n, Lappland

Läs mer, Club300

2002. 22 okt-25 dec. Masugnsbyn, Lappland
1 ex. före 1786. Säby, Frustuna, Sörmland


tillbaka till mesar