Amerikansk knölsvärta  Melanitta deglandi (2)
Senast:
2020. 13 maj, Svenska Högarna, Uppland, samma som 2017
2020. 3 maj, Svenska Högarna, Uppland, samma som 2017
2020. 30 april, Svenska Högarna, Uppland, samma som 2017
2020. 11 april, mot N Hornsudden, Borgholm k:n, Öland

Bird Alarm, Club300

2019. 30 april-23 maj, Svenska Högarna, Uppland, samma 2017-18

2018. 26 maj, Svenska Högarna, Uppland, samma fåglar 2017-18
2018. 16-20 maj, Svenska Högarna, Uppland, 2 ex.
2018. 14 maj, Svenska Högarna, Uppland
2017. 14 maj-28 juni, Svenska Högarna, Uppland
2017. 13 maj, Röder (Norrskärgården), Uppland
Läs mer, Club300
 tillbaka till andfåglar