Amerikansk knölsvärta  Melanitta deglandi (2)
Senast:
2021. 16-23 maj, Svenska Högarna, Uppland, samma ex.?
2021. 11 maj, Svenska Högarna, Uppland

Bird Alarm, Club300

2020. 30 april-2 juni, 6K+ Svenska Högarna, Uppland, samma 2017-19
2020. 11 april, 3K+ mot N Hornsudden, Borgholm k:n, Öland

2019. 30 april-23 maj, 5K+ Svenska Högarna, Uppland, samma ex.
2018. 14-26 maj, 4K+ Svenska Högarna, Uppland, samma ex.
2017. 14 maj-28 juni, 3K+ Svenska Högarna, Uppland

 tillbaka till andfåglar